Meny

Våra Diamanter

Vi saluför enbart äkta, naturliga och ej behandlade diamanter och garanterar att dessa är konfliktfria. Vi införskaffar våra diamanter enbart från sliperier som är anslutna till den sk Kimberleyprocessen, en sammanslutning av stater, främst afrikanska, som kontrollerar att konfliktdiamanter, sk "blood diamonds" ej kommer ut på marknaden.

Vi arbetar mest med den runda sk. briljanten, den vanligaste slipformen av en diamant, men erbjuder självfallet också andra former.

Vår standardkvalitet är F-G för färg (Colour), VS 1-2 för renhet (Clarity),samt  Excellent för Cut grade (proportioner), Polish och Symmetri, dvs. trippel excellent (3X).

Det fjärde C:et (Carat) står för storleken på stenen, något du själv avgör.

Många kunder vill kanske ha en FL sten, som kostar väldigt  mycket pengar, eller en D color, och nöjer sig med good eller very good i slipning och förstår inte att de betalar onödigt mycket.

Bättre att satsa på en perfekt slipning och en mycket bra color och clarity än tvärtom!

Att ur en rådiamant slipa fram en briljant med perfekta proportioner innebär att upp till 73 % av rådiamanten går bort och används i stället till pulver att slipa andra diamanter med.

Det hela handlar om  ljusåtergivning !!! ALLT  ljus som kommer in i briljanten, uppifrån eller från sidorna, skall reflekteras tillbaka ut genom övre delen av stenen, därav namnet briljant cut.

Det finns normer för hur dessa proportioner, uttryckta i procent, skall slipas och hur perfekt stensliparen får till det beroende på den rådiamant han får.

När väl proportionerna ur råstenen är färdiga skall diamanten slipas med ett antal sk. facetter, plana ytor med inbördes förhållanden, för att uppnå den absoluta briljansen.

Har stenen små inneslutningar ( clarity), är det sliparens uppgift att lägga facetterna så att inneslutningarna i mesta möjligaste mån inte syns.

En mycket skicklig slipare kan t.ex. få en G/VS sten att gnistra mer än en mediokert slipad D/FL detta kallas för symmetry.

De färdigslipade facetterna skall vara helt släta utan allra minsta antydan av trådar eller repor på ytan. Detta kallas Polish.

Kvalitetsindelning i slipningen ( cut, symmetri och polish ) är poor, fair, good,very good och excellent.

En briljant skall gnistra, stråla och briljera och allt ljus som går in i en briljant  skall reflekteras tillbaka genom stenens överdel, bordet. Vid för spetsig eller för flack slipning försvinner ljuset ut från sidorna och får stenen att se död ut.

Sammanfattningsvis lägger vi största vikten vid slipningen (cut) av briljantens fyra C:n, därför erbjuder vi alltid våra  briljanter med slipning 3X.

Vi lämnar inga stenar ifrån oss utan en utomståendes opartiska bedömning av kvalitén och anlitar därför amerikanska GIA (Gemological Institute Of America), vars certifikat medföljer varje sålt smycke med en diamant överstigande 0.30 ct.

Till skillnad från AGS ( American Gem Society ), graderar GIA slipningen av en briljant från poor, fair, good, very good till excellent medan AGS benämner toppkvaliteten ideal och super ideal där man alltså gör skillnad mellan mindre bra och mycket bra Cut Grade, fortfande inom toppsegmentet. För att säkerställa att våra briljanter ligger i det övre registret inom excellent, låter vi därför stenarna genomgå ett extra urval i laboratoriet hos våra schweiziska diamond graders.