MENYCLOSE

Garanti & Service

Samtliga av oss tillverkade produkter är av högsta kvalitet och vi lämnar ifrån oss helt felfria varor.

I händelse av att vi ändå missat någonting i tillverkningen träder vår 3 års garanti i kraft vilket skyddar mot material- och fabrikationsfel.

Vår service står också till förfogande för dels årlig översyn, kontroll av infattning och polering dels reparation av eventuella skador.

Den årliga tillsynen är alltid kostnadsfri, övriga arbeten åtgärdar vi först efter överenskommen kostnad.

Hållbarhet

Vi värnar om ett hållbart och etiskt uppförande från gruvdrift till färdig vara, innebärande mänskliga rättigheter, demokratiska arbetsförhållanden  och hänsyn till miljön. Vi samarbetar endast med länder anslutna till Kimberley processen och vi rekommenderar våra affärspartners att söka medlemsskap i Responsible Jewellery Counsel ( RJC ), en non-profit sammanslutning som spänner över hela världen. De ädelmetaller vi bearbetar, guld och platina, är återvunna.